اتحادیه بین المللی حمل و نقل کنگره های راه آهن (IRCA)
اتحادیه بین المللی حمل و نقل کنگره های راه آهن (IRCA)
دراین اتحادیه ۷۸ کشور عضو هستند. ایران نیز در ۴ اکتبر ۱۹۵۰ (۱۳۲۹ شمسی) به این اتحادیه ملحق شده است.

اتحادیه بین المللی حمل و نقل کنگره های راه آهن (IRCA)

نام لاتین
International RailWays Congress Association
موقعیت
بروکسل
سال تاسیس
۱۸۸۴

دراین اتحادیه ۷۸ کشور عضو هستند. ایران نیز در ۴ اکتبر ۱۹۵۰ (۱۳۲۹ شمسی) به این اتحادیه ملحق شده است.

اتحادیه بین المللی کنگره های راه آهن (IRCA)

اتحادیه بین المللی کنگره های راه آهن در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۸۸۴ به منظور توسعه حمل و نقل به وسیله ریل ، توسعه و تبادل دانش و تجارب بین اعضا از طریق برگذاری کنگره ها ، جمع آوری آمار و اطلاعات و انتشار مقالات فنی در بروکسل تشکیل شد. این کنگره هر ۴ سال یکبار کنگره ای در یکی از شهرهای مورد توافق اعضا تشکیل می دهد.

|میتوانید مطالب مربوط به انجمن های بین المللی راه آهن را با کلیک بر روی همین سطر دنبال کنید|