دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های IRCA
اتحادیه بین المللی حمل و نقل کنگره های راه آهن (IRCA)

اتحادیه بین المللی حمل و نقل کنگره های راه آهن (IRCA)

دراین اتحادیه ۷۸ کشور عضو هستند. ایران نیز در ۴ اکتبر ۱۹۵۰ (۱۳۲۹ شمسی) به این اتحادیه ملحق شده است.
  • 2 مهر 1397
  • 1 دیدگاه