آشنایی با وظایف مامورین داخل قطارها و ایستگاه ها
آشنایی با وظایف مامورین داخل قطارها و ایستگاه ها
در این قسمت به معرفی مامورین داخل قطارها و ایستگاه ها و وظایف آنها میپردازیم. با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

آشنایی با وظایف مامورین داخل قطارها و ایستگاه ها

در این قسمت به معرفی مامورین داخل قطارها و ایستگاه ها و وظایف آنها میپردازیم.

با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

رئیس ایستگاه:

مسئول اداره کلیه امور ایستگاه طبق وظایفی که برای او تعریف شده می باشد.

سوزنبان:

مسئول مراقبت از سلامت دستگاه سوزن و تنظیم مسیر خطوط طبق وظایفی که برای او تعیین شده می باشد.

راهبان:

مسئولیت بازدید از قطعه خط تعیین شده را برعهده دارد.

راهدار:

مسئولیت حفاظت از گذرگاه همسطح را برعهده دارد.

مامورین بازدید آلات ناقله:

مسئول بازدید فنی کامل قطارها ( باری و مسافری) و صدور جواز سلامت سیر قطار در ایستگاه می باشد.

مسئول کنترل ترافیک:

مسئولیت کنترل و نظارت بر کلیه امور ترافیکی منطقه از جمله قبول و اعزام قطارها، سبقت، تلاقی، توزیع واگنها، برنامه ریزی حرکت قطارها و سایر امکانات موجود در خطوط راه آهن و ثبت وقایع را مطابق مقررات بر عهده دارد.

متصدی اطلاع رسانی:

در ایستگاه های مسافری مستقر بوده و وظیفه اطلاع رسانی به مسافرین را برعهده دارد.

متصدی کنترل بلیت:

وظیفه کنترل و تطبیق بلیت مسافرین با کارت شناسایی آنان و جلوگیری از ورود مسافرین دارای بلیت غیرهمنام به سکوهای مسافری جهت سوار شدن به قطار را برعهده دارد.

رئیس قطار:

-مسئول عملکرد کلیه کارکنان و امور داخلی قطارهای مسافری اعم از فنی، مالی و ایمنی سیر و حرکت قطار بوده و طبق وظایفی که براساس مقررات عمومی سیر و حرکت؛ برای او تعیین شده انجام وظیفه می نماید.

-رئیس قطار ملبس به لباس سازمانی(شامل کت و شلوار مشکی با تعداد چهار نوار طلایی رنگ سرآستین ، کت و پیراهن سفید) می باشد.

-محل اسقرار رئیس قطار، در اغلب قطارهای مسافری در کوپه ۳ سالن اول و یا کوپه موجود در رستوران قطارمی باشد.
آشنایی با وظایف مامورین داخل قطارها و ایستگاه ها
آشنایی با وظایف مامورین داخل قطارها و ایستگاه ها

لکوموتیوران:

مسئول هدایت لکوموتیو می باشد.

لکوموتیوران کارورز:

فردی است که تحت نظر لکوموتیوران یا آموزگار لکوموتیوران(به منظور کسب مهارت در امر لکوموتیورانی و آشنایی با مسیر) همراه قطار سیر می نماید.

مامور فنی:

مسئولیت بازدید فنی و کنترل تجهیزات قطار را براساس شرح وظایف تعیین شده از مبداء تا مقصد برعهده داشته و تحت نظر رئیس قطار انجام وظیفه می نماید.

متصدی واگن مولد برق:

ماموری است که در واگن مولد برق قطارهای مسافری انجام وظیفه می نماید و طبق وظایف تعریف شده، تامین برق مصرفی قطار و سلامت موتور ژنراتورها را عهده دار می باشد.

مامور واگن مولد بخار:

در واگنهای مولد بخار طبق وظایف معینه بخار مورد نیاز برای گرمایش قطارهای مسافری را تامین می نماید.

مهماندار:

راهنمایی و پذیرایی از مسافرین از اهم وظایف اوست.
مهمانداران قطار 5 ستاره فدک
مهمانداران قطار ۵ ستاره فدک

سرمهماندار:

ماموری است که وظیفه نظارت بر مهمانداران قطار را برعهده دارد.

مامور مالی:

در معیت رییس قطار جهت کنترل بلیت؛ وظیفه صدور قبض درآمد و دریافت وجه از مسافرین بدون بلیت و نیز اخذ وجه جرائم (شیر خطر و …) را برعهده دارد.

متصدی خدمات:

ماموری است که وظیفه نظافت فضاهای عمومی سالنها و جمع آوری زباله های قطار در طول سیر را بر عهده دارد.

امدادگر:

ماموری است آموزش دیده در قطارهای مسافری که وظیفه ارائه خدمات به مسافرین را به عهده دارد.

پرسنل رستوران:

معمولا متشکل از مدیر یا متصدی رستوران؛آشپز؛ آبدار و پرسنل پذیرایی است؛ رسیدگی و اهتمام به رفاه و تامین نیاز مسافرین داخل رستوران از اهم وظایف ایشان می باشد.
کوپه قطارهای 5 ستاره فدک
کوپه قطارهای ۵ ستاره فدک