آخرین یافته های تحقیقاتی راه آهن در کنگره بین المللی ریلی ژاپن ارائه شد
آخرین یافته های تحقیقاتی راه آهن در کنگره بین المللی ریلی ژاپن ارائه شد
یک محقق و کارشناس ارشد راه آهن گفت: آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین کنگره بین‌المللی تحقیقات ریلی ژاپن در سال ۲۰۱۹ ارائه شد.

آخرین یافته های تحقیقاتی راه آهن در کنگره بین المللی ریلی ژاپن ارائه شد

آخرین یافته های تحقیقاتی راه آهن در کنگره بین المللی ریلی ژاپن ارائه شد
آخرین یافته های تحقیقاتی راه آهن در دوازدهمین کنگره بین المللی ریلی ژاپن ۲۰۱۹ (WCRR 2019 TOKYO) ارائه شد
عسل فرج پور ؛ محقق و کارشناس ارشد راه آهن
عسل فرج پور ؛ محقق و کارشناس ارشد راه آهن

“عسل فرجپور” با حضور در این کنگره بین المللی که توسط شرکت های راه آهن فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و آمریکا تاسیس شده و هر سه سال یکبار برگزار می شود، مقاله خود را به صورت سخنرانی ارائه کرد.

این محقق شرکت راه آهن افزود: در این کنگره بررسی رابطه کیفیت خدمات ریلی با رضایت مسافران از رویکرد تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) ارائه شد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

وی ادامه داد: جهت شناسایی عوامل موثر بر خدمات، هشت مدل مختلف ارائه شد که شامل ۶ مدل با ارزیابی ساختاری بود و اجرای یک مدل پیشنهادی نرم افزاری نیز در این کنگره در ژاپن ارائه شد.

فرجپور بیان کرد: مطالعه موردی این تحقیق شامل ارزیابی ۳۰۰ نفر از مسافران قطار حومه ای است که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند.

این کارشناس ارشد شرکت راه آهن اضافه کرد: تحلیل عاملی مدل برتر ایجاد شده، شامل ۵ متغیر پنهان:

  • ۱) امنیت و ایمنی
  • ۲) ویژگی های مسیر و سرویس
  • ۳) اطلاع رسانی
  • ۴) راحتی
  • ۵) قابلیت اطمینان
  • و ۱۹ متغیر آشکار در این یافته های عملی و تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته وی، یافته های این تحقیق نشان می دهد، فاصله بین ایستگاه راه آهن تا مقاصد مسافران و تواتر سفر افراد در مسیر قطارهای حومه ای بیشترین اثر را بر بهبود سطح رضایتمندی آنان در استفاده از این حمل و نقل سبز در حومه کلانشهرها دارد.

فرجپور افزود: توسعه حمل و نقل درب به درب و تدارک بلیت های مدت دار با قابلیت استفاده مکرر می تواند راه حل هایی مشوق جهت بهبود هرچه بیشتر رضایت مسافران باشد.

دوازدهمین کنگره بین المللی تحقیقات ریلی ژاپن ۲۰۱۹

شایان ذکر است ، دوازدهمین کنگره بین المللی تحقیقات ریلی ژاپن ۲۰۱۹ که روز ۲۸ اکتبر (۶ آبان) در شهر توکیو آغاز شد تا اول نوامبر (۱۰ آبان) ادامه می یابد.

این کنگره علمی تحقیقاتی فرصتی برای تبادل نظر مهندسان و محققان حوزه ریلی در سطح بین المللی است که مقاله سه محقق ایرانی مورد پذیرش قرار گرفت و تنها امکان حضور یک محقق ایرانی(عسل فرجپور) در این کنگره فراهم شد.