آخرین وضعیت راه‌آهن تبریز – میانه
آخرین وضعیت راه‌آهن تبریز – میانه
شاپور ارصلانی: مدیرکل راه‌آهن آذربایجان درخصوص آخرین وضعیت راه‌آهن میانه – تبریز گفت: این بخش در اختیار معاونت ساخت است اما با توجه به اقدامات صورت گرفته و مشاهدات عینی از میانه به بستان‌آباد ریل‌گذاری انجام شد و کار در مرحله عملیاتی و تکمیل است.

مدیرکل راه‌آهن آذربایجان (شاپور ارصلانی) درخصوص آخرین وضعیت راه آهن تبریز – میانه گفت:

این بخش در اختیار معاونت ساخت است اما با توجه به اقدامات صورت گرفته و مشاهدات عینی از میانه به بستان آباد ریل‌گذاری انجام شد و کار در مرحله عملیاتی و تکمیل است.

کار زیربنایی ۸۵ درصد تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته است و در سال‌ گذشته کار به خوبی پیش رفته است.

آخرین وضعیت راه‌آهن تبریز – میانه

وی افزود: محور مهاباد به ارومیه پیشرفت بهتری داشته است و در دو بازدیدی که در خدمت آقای نوبخت و معاونان وزیر راه و شهرسازی و همچنین مدیرعامل راه آهن بودیم بخش ساختمانی ایستگاه نقده و ارومیه تکمیل شده و کمی از کارهای تاسیساتی و ساختمان‌های جانبی مانده است که در حال انجام کار هستند.

از لحاظ خطی هم ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که امیدواریم هرچه زودتر برای خدمت‌رسانی تحویل داده شود.