سه شنبه / ۲ مرداد / ۱۴۰۳ Tuesday / 23 July / 2024
×


بایگانی‌های OTIF
سازمان بین دولتی برای حمل و نقل بین المللی ریلی (OTIF)

سازمان بین دولتی برای حمل و نقل بین المللی ریلی (OTIF)

به منظور ایجاد نظمی قانونی ، یکپارچه و یکنواخت برای حمل و نقل بین المللی از طریق راه آهن و ایجاد تسهیلات قانونی برای حمل و نقل بار و مسافر ، سازمانی به نام سازمان بین دولتی برای حمل و نقل بین المللی ریلی در سال ۱۹۸۵ در برن سوئیس تاسیس شد.
  • 26 مهر 1397
  • بدون دیدگاه