دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های CPLEX
زمانبندی حرکت قطارها ازمسیرهای ریلی

زمانبندی حرکت قطارها ازمسیرهای ریلی

در این تحقیق، مسئله زمانبندی حرکت قطارها در مسیرهای دو خطه ریلی با هدف کمینه‌سازی زمان بیکاری بلاک‌ها و بهره‌برداری بهینه از خطوط ریلی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این مسئله یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح ارائه شده است.
  • 10 فروردین 1398
  • بدون دیدگاه