جمعه / ۲۹ تیر / ۱۴۰۳ Friday / 19 July / 2024
×


بایگانی‌های گزارش دستورالعمل های رئیس قطار مسافری
دستورالعمل های رئیس قطار مسافری

دستورالعمل های رئیس قطار مسافری

این کتاب حاصل تجربیات حرفه ای روسای قطار محترم راه آهن ج.ا.ا و شرکت های مسافربری رجا می باشد.که با راه نمایی ها و مشاوره های بیدریغ برغنای هرچه بیشتر این اثر افزودند. حال فهرست این کتاب عبارت است از:
  • 10 آبان 1397
  • بدون دیدگاه