دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های کتب درسی رشته مهندسی راه آهن
مقدمه اى بر مديريت نگهدارى و تعمير خطوط راه آهن

مقدمه اى بر مديريت نگهدارى و تعمير خطوط راه آهن

کتاب حاضر در راستای پيروى از راهبردها و سياست هاى مدون شده خود در طول بـرنامه ى چهارم توسعه كشور كه عمـدتا در راستاى دانش افزايى و ارتقاى سطح آمـوزش كاركنان، و نيز آشنايى جامعه ى علمى و دانشگاهى با مبانى و مفاهيم نظام نگهدارى و تعمير خطـوط شبكه ريلى توسط اداره آموزش راه آهن ویرایش و به دست چاپ رسیده است.
  • 19 آبان 1397
  • بدون دیدگاه