دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های کارخانه فولاد
شرکت تولید فولاد آرسلور میتال ArcelorMittal

شرکت تولید فولاد آرسلور میتال ArcelorMittal

آرسلو میتال در سال ۲۰۰۶ از ادغام ۲ شرکت مجزای آرسلور و فولاد میتال به وجود آمد. شرکت آرسلور دومین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان بود که سرانجام در سال ۲۰۰۶ این شرکت نیز توسط فولاد میتال خریداری شد و شکل امروزی شرکت آرسلو میتال به وجود آمد.
  • 10 فروردین 1398
  • بدون دیدگاه