دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های پرسش و پاسخ
مجموعه پرسش و پاسخ شغل بازدید کننده قطار

مجموعه پرسش و پاسخ شغل بازدید کننده قطار

پیش گیری از سوانح و ارتقای ایمنی حمل و نقل قطارها همواره مورد توجه و تأکید مسئولین محترم راه آهن می باشد. نگاه به حوادث و سوانح گذشته در راه آهن مؤید این مطلب است که نیروی انسانی مهمترین عامل بروز سوانح در راه آهن محسوب می گردد.
  • 21 شهریور 1397
  • بدون دیدگاه
  • گزارش پرسش و پاسخ شغل بازدید کننده قطار

    گزارش پرسش و پاسخ شغل بازدید کننده قطار

    گزارش پرسش و پاسخ شغل بازدید کننده قطار پیش گیری از سوانح و ارتقای ایمنی حمل و نقل قطارها همواره مورد توجه و تأکید مسئولین محترم راه آهن می باشد.نگاه به حوادث و سوانح گذشته در راه آهن مؤید این مطلب است که نیروی انسانی مهمترین عامل بروز سوانح در راه آهن محسوب می گردد.پیش […]

  • 21 شهریور 1397
  • 1 دیدگاه