دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های وظایف و دستورات حین حرکت
دستورالعمل های رئیس قطار مسافری

دستورالعمل های رئیس قطار مسافری

این کتاب حاصل تجربیات حرفه ای روسای قطار محترم راه آهن ج.ا.ا و شرکت های مسافربری رجا می باشد.که با راه نمایی ها و مشاوره های بیدریغ برغنای هرچه بیشتر این اثر افزودند. حال فهرست این کتاب عبارت است از:
  • 10 آبان 1397
  • بدون دیدگاه