بایگانی‌های نصب نشان ایستگاه های مترو در شهر اصفهان | حمل و نقل ریلی
دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۴۰۲
نصب تابلوهای اطلاع رسانی مترو در اصفهان 28 مارس 2019

نصب تابلوهای اطلاع رسانی مترو در اصفهان

به جهت اطلاع رسانی محل ایستگاه های مترو و ترغیب شهروندان به استفاده از آن، در روزهای آغازین سال جاری تابلوهای راهنمای مسیر ایستگاهها هم در نقاط مختلف شهر نصب شدند.