یکشنبه / ۲۴ تیر / ۱۴۰۳ Sunday / 14 July / 2024
×


بایگانی‌های معرفی رشته کنترل علائم راه آهن
معرفی رشته راه آهن برقی و کنترل علائم

معرفی رشته راه آهن برقی و کنترل علائم

هدف از ایجاد این دوره تربیت فارغ التحصیلانی است که با فعالیت در زمینه برنامه ریزی، مدیریت، طراحی و پیاده کردن پروژه های پست های الکتریکی راه آهن، توزیع انرژی الکتریکی، شبکه تغذیه قطار، تراکشن موتورها، کنترل کننده های مربوط به هدایت و بهینه سازی و تاسیسات فنی مربوطه بتوانند به نحو موثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای سیستم های مختلف حمل و نقل ریلی کشور باشند.
  • 5 مهر 1397
  • بدون دیدگاه