دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های مدیریت زنجیره تامین
نکات مهم برای مدیریت لجستیک در ایران

نکات مهم برای مدیریت لجستیک در ایران

برنامه ریزی و بکارگیری اتوماسیون و علوم روز آی تی نهایتاً منجر به شفافیت در همه زمینه ها خواهد شد:مثلاً در بحث ترانزیت بدقت مشخص خواهد شد که در صورت اتلاف زمان کدام بخش قصور داشته و یا اجزای هزینه های رسمی مشخص خواهد شد که البته همیشه خوشایند نخواهد بود .
  • 20 شهریور 1397
  • بدون دیدگاه