بایگانی‌های مدیرکل برنامه ریزی و نظارت برخدمات مسافری راه آهن | حمل و نقل ریلی
یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳
توسعه تعامل دانشگاه و راه آهن در قالب یک تفاهم نامه 04 فوریه 2019

توسعه تعامل دانشگاه و راه آهن در قالب یک تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری بین اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن و دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت امضا شد.