دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های قطار های حومه ای مشهد
مسیر حرکت قطارهای حومه ای مشهد

مسیر حرکت قطارهای حومه ای مشهد

قطارهای حومه ای از سرویس های حمل و نقل ریلی مسافری هستند،که در درجه اول بین مراکز شهرها مورد استفاده قرار می گیرند. این قطارها، قطارهایی هستند که در شعاع ۱۰۰ کیلومتری یک کلان‌شهر و برای دسترسی ساکنین شهرهای اقماری به این کلان‌شهر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  • 4 شهریور 1397
  • بدون دیدگاه