بایگانی‌های فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام مطالعات خط سه قطارشهری تبریز | حمل و نقل ریلی
شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳


فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام مطالعات خط سه قطارشهری تبریز 15 آوریل 2019

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام مطالعات خط سه قطارشهری تبریز

سازمان قطارشهری تبریز در نظر دارد انجام مطالعات مرحله اول تونل، مسیر، پایانه و توقف‌گاه مسیر اصلاحی خط سه قطارشهری تبریز را به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.