دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های ظرفیت ایستگاه
زمانبندی حرکت قطارها ازمسیرهای ریلی

زمانبندی حرکت قطارها ازمسیرهای ریلی

در این تحقیق، مسئله زمانبندی حرکت قطارها در مسیرهای دو خطه ریلی با هدف کمینه‌سازی زمان بیکاری بلاک‌ها و بهره‌برداری بهینه از خطوط ریلی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این مسئله یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح ارائه شده است.
  • 10 فروردین 1398
  • بدون دیدگاه