یکشنبه / ۲۴ تیر / ۱۴۰۳ Sunday / 14 July / 2024
×


بایگانی‌های شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی
هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا)

هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا)

هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) در سال 1394 با هدف هماهنگی، هم افزایی و ایجاد زنجیره عرضه صنعت گردشگری بین شرکتهای مرتبط با استفاده از پوسته یکی از شرکتهای غیرفعال در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی تأسیس گردید.
  • 30 شهریور 1397
  • بدون دیدگاه