بایگانی‌های سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز - حمل و نقل ریلی | حمل و نقل ریلی
شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۲
شروع فعالیت مترو شیراز از ۱۰ خرداد 29 مه 2020

شروع فعالیت مترو شیراز از ۱۰ خرداد

رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز از شروع مجدد فعالیت مترو شیراز از 10 خرداد ماه خبر داد.