بایگانی‌های سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز | حمل و نقل ریلی
چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲
شروع فعالیت مترو شیراز از ۱۰ خرداد 29 مه 2020

شروع فعالیت مترو شیراز از ۱۰ خرداد

رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز از شروع مجدد فعالیت مترو شیراز از 10 خرداد ماه خبر داد.