دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های سازمان بین المللی ریلی
اتحادیه بین‌ المللی راه آهن ها UIC

اتحادیه بین‌ المللی راه آهن ها UIC

اتحادیه بین‌ المللی راه آهن ها (UIC) با هدف ایجاد یک سازمان بین‌المللی ریلی برای ایجاد استانداردهای جهانی برای راه‌‌آهن‌ها، ارتقای حمل و نقل ریلی در جهان، نزدیک کردن شرکت‌های ریلی به یکدیگر و تسهیل تبادل تجربیات بین‌ راه‌آهن‌ها در سال 1302 ﴿برابر با اکتبر 1922﴾ در شهر پاریس تشکیل شد و اکنون بیش از 90 سال قدمت دارد.
  • 29 مرداد 1397
  • 2 دیدگاه