دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های دانشگاه شهید بهشتی
هیچ امری نباید مانع از استاندارد بودن خدمات راه آهن باشد

هیچ امری نباید مانع از استاندارد بودن خدمات راه آهن باشد

مدیرعامل راه آهن تدوین استانداردها را از جمله تکالیف تعیین شده راه آهن در قانون حق دسترسی عنوان کرد و گفت: هیچ امری نباید مانع از کیفیت و استاندارد بودن خدمات راه آهن باشد .
  • 10 اسفند 1397
  • بدون دیدگاه