دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های خط سه قطار شهری تبریز
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام مطالعات خط سه قطارشهری تبریز

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام مطالعات خط سه قطارشهری تبریز

سازمان قطارشهری تبریز در نظر دارد انجام مطالعات مرحله اول تونل، مسیر، پایانه و توقف‌گاه مسیر اصلاحی خط سه قطارشهری تبریز را به شرکت مهندسین مشاور واجد شرایط و صلاحیت دار واگذار نماید.
  • 26 فروردین 1398
  • بدون دیدگاه