بایگانی‌های حرکت دادن قطار به اندازه یک سالن یا بیشتر بر روی سکو | حمل و نقل ریلی
پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲
دستورالعمل های رئیس قطار مسافری 01 نوامبر 2018

دستورالعمل های رئیس قطار مسافری

این کتاب حاصل تجربیات حرفه ای روسای قطار محترم راه آهن ج.ا.ا و شرکت های مسافربری رجا می باشد.که با راه نمایی ها و مشاوره های بیدریغ برغنای هرچه بیشتر این اثر افزودند. حال فهرست این کتاب عبارت است از: