بایگانی‌های ثبت جهانی راه آهن سراسری ایران | حمل و نقل ریلی
چهارشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۳


ثبت جهانی راه آهن سراسری ایران 25 جولای 2021

ثبت جهانی راه آهن سراسری ایران

مدیرعامل راه آهن خبر داد: پرونده میراث صنعتی راه آهن سراسری ایران در لیست میراث جهانی پذیرفته شد.