دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های ایمنی و نظارت برشبکه
سامانه پهپادی پایش ایمنی خط در راه آهن اتریش راه اندازی شد

سامانه پهپادی پایش ایمنی خط در راه آهن اتریش راه اندازی شد

شرکت راه آهن اتریش، از آغاز پایش وضعیت ایمنی شبکه ریلی این کشور با استفاده از پهپاد خبر داد.
  • 21 آذر 1402
  • بدون دیدگاه
  • آگهی استخدام نیرو شرکت مهندسی مهار فن آوران

    آگهی استخدام نیرو شرکت مهندسی مهار فن آوران

    شرکت مهندسی مهار فن آوران درنظر دارد به منظور تامین خدمات مورد نیاز خود در خطوط جدید التاسیس شبکه ریلی کشور (در محدوده منطقه راه آهن شمال۲ )، از بین متقاضیان واجد شرایط درمشاغل مندرج در جدول ذیل، از بین داوطلبان بومی و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و معاینات طب کار، تعدادی را انتخاب نماید.
  • 31 فروردین 1398
  • بدون دیدگاه