بایگانی‌های اولین لکوموتیو بخار جرج استفانسون | حمل و نقل ریلی
یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳
تاریخچه گیج (عرض خط) در راه‌ آهن دنیا 25 اکتبر 2018

تاریخچه گیج (عرض خط) در راه‌ آهن دنیا

در راه‌آهن گیج فاصله داخلی 2 ریل در یک شبکه ریلی می‌باشد و تمامی وسایل نقلیه ریلی در آن شبکه ریلی باید دارای گیج یکسان باشند