دوشنبه / ۴ تیر / ۱۴۰۳ Monday / 24 June / 2024
×


بایگانی‌های امور مالی
آگهی استخدام نیرو شرکت مهندسی مهار فن آوران

آگهی استخدام نیرو شرکت مهندسی مهار فن آوران

شرکت مهندسی مهار فن آوران درنظر دارد به منظور تامین خدمات مورد نیاز خود در خطوط جدید التاسیس شبکه ریلی کشور (در محدوده منطقه راه آهن شمال۲ )، از بین متقاضیان واجد شرایط درمشاغل مندرج در جدول ذیل، از بین داوطلبان بومی و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و معاینات طب کار، تعدادی را انتخاب نماید.
  • 31 فروردین 1398
  • بدون دیدگاه