چهارشنبه / ۶ تیر / ۱۴۰۳ Wednesday / 26 June / 2024
×


بایگانی‌های اداره کل خط و سازه های فنی
مرجع همراه خط و سازه هاي فني راه آهن

مرجع همراه خط و سازه هاي فني راه آهن

مرجع همراه خط و سازه هاي فني کتابچه کوچکی شامل حدوداً 200 می باشد که توسط اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و معاونت فنی و زیربنایی آن را در قالب سالنامه منتشر کرده است.
  • 29 مرداد 1397
  • 1 دیدگاه