سه شنبه / ۲ مرداد / ۱۴۰۳ Tuesday / 23 July / 2024
×


بایگانی‌های freight register
بارنامه ریلی چیست؟

بارنامه ریلی چیست؟

راه نامه راه آهن سندی است که توسط شرکت های راه آهن در ایستگاههای بارگیری ، صادر می شود و شرکت راه آهن طی این سند اعلام مینماید که کالای مندرج در راه نامه را تحویل گرفته و متقبل شده که آنرا در مقصد همانطور صحیح و سالم تحویل بدهد . راه نامه راه آهن سندی غیر قابل معامله و انتقال است و بنابراین با پشت نویسی نمی توان آن را به دیگری انتقال داد .
  • 28 اسفند 1397
  • بدون دیدگاه