جمعه / ۲۹ تیر / ۱۴۰۳ Friday / 19 July / 2024
×


بایگانی‌های کرایه حمل
برآورد کششهای تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

برآورد کششهای تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله، عوامل موثر بر تابع تقاضای حمل و نقل بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران شناسایی و مدل جدیدی برای برآورد آن ارائه شده است. همچنین تاثیر هر یک از عوامل موثر بر مقدار تقاضا ارزیابی شده است.
  • 5 فروردین 1398
  • بدون دیدگاه