سه شنبه / ۲ مرداد / ۱۴۰۳ Tuesday / 23 July / 2024
×


بایگانی‌های کارخانجات تعمیرات جاری
كتاب واگن شناسي واگنهای مسافری

كتاب واگن شناسي واگنهای مسافری

در جهان امروز رشد و ترقی فرایندیست که موجب گردیده در جوامع بشری گوی سبقت از یکدیگر ربوده و تداوم تلاش هرچه بیشتر جهت حفظ برتری در تمامی ابعاد آن هدف غایی هرنظام هدفمندی را تشکیل دهد.
  • 4 اردیبهشت 1398
  • بدون دیدگاه