یکشنبه / ۲۴ تیر / ۱۴۰۳ Sunday / 14 July / 2024
×


بایگانی‌های نرم افزار MATLAB
طراحی شبیه ساز سیستم اینترلاکینگ راه آهن

طراحی شبیه ساز سیستم اینترلاکینگ راه آهن

سیستم های علائم الکتریکی و اینترلاکینگ نقشی حیاتی در ایجاد یک حمل و نقل ایمن در سیستم های راهآهن ایفا میکنند. از آنجایی که در این سیستم ها رخدادن هیچ نوع خطایی حتی کوچک جایز نیست، استفاده از روشهای صوری برای طراحی، شبیه سازی، مدلسازی و ارزیابی، بسیار حائز اهمیت است. چندین روش صوری برای طراحی وجود دارد که یکی از ابزارهای مناسب، استفاده از جعبه ابزار Stateflow نرم افزار MATLAB است.
  • 5 اردیبهشت 1398
  • بدون دیدگاه