چهارشنبه / ۳ مرداد / ۱۴۰۳ Wednesday / 24 July / 2024
×


بایگانی‌های مدل لوجیت
مدلسازی سوانح برخورد قطار با وسیله نقلیه در محل گذرگاه‌های ریلی

مدلسازی سوانح برخورد قطار با وسیله نقلیه در محل گذرگاه‌های ریلی

ارتقاء ایمنی حمل‌ونقل ریلی، نیازمند جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آمار سوانح به‌منظور ارزیابی و تعیین عوامل مؤثر در تصادفات ریلی است. گذرگاه‌های ریلی، نقاط پرخطری برای تمام خطوط راه‌آهن در دنیا به‌شمار می‌آیند. لذا بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و شدت سوانح گذرگاهی راه‌آهن، بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
  • 8 فروردین 1398
  • بدون دیدگاه