چهارشنبه / ۳ مرداد / ۱۴۰۳ Wednesday / 24 July / 2024
×


بایگانی‌های مدل اسکور
ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در صنعت ریلی با استفاده از مدل اسکور

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در صنعت ریلی با استفاده از مدل اسکور

هدف از این مقاله ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت واگن سازی تهران با استفاده از مدل اسکور می باشد . برای این منظور پس از مصاحبه با متخصصین ، تعداد 13 معیار در 5 حوزه عملکردی مدل اسکور تعیین و با استفاده از روش AHP ، معیارها وزن دهی شدند . در گام بعدی روشهای اندازه گیری هر یک از معیارها تعیین و برای 8 مجموعه اصلی از تامین کنندگان شرکت واگن سازی تهران فرایند ارزیابی انجام گردید.
  • 8 فروردین 1398
  • بدون دیدگاه