سه شنبه / ۲ مرداد / ۱۴۰۳ Tuesday / 23 July / 2024
×


بایگانی‌های روسازی راه آهن
دستورالعمل نظارت بر روسازي راه آهن سريع السير

دستورالعمل نظارت بر روسازي راه آهن سريع السير

نشریه شماره ۳۵۵ (دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن) با هدف ایجاد بستری مناسب برای نظارت و بازرسی ادوات روسازی و فرآیند اجرای آن تهیه شده است. نظارت کارآمد و مؤثر نظارتی است که هم در مرحله تولید و هم در مرحله اجرا صورت گیرد. از این رو این دستورالعمل از دو بخش مصالح […]

  • 29 مرداد 1397
  • بدون دیدگاه