یکشنبه / ۲۴ تیر / ۱۴۰۳ Sunday / 14 July / 2024
×


بایگانی‌های تراموا اصفهان
تامین منابع مالی و حل مشکلات شهری؛کلید اتمام پروژه خط دو مترو اصفهان

تامین منابع مالی و حل مشکلات شهری؛کلید اتمام پروژه خط دو مترو اصفهان

سعید محمد در دیدار با شهردار اصفهان گفت: اگر از لحاظ حل مشکلات شهری و تأمین منابع مالی کمک کنید، میتوانیم در زمان کوتاه پروژه خود در خط دو متروی اصفهان را به اتمام برسانیم.