سه شنبه / ۲ مرداد / ۱۴۰۳ Tuesday / 23 July / 2024
×


بایگانی‌های استخدام لکوموتیوران
آگهی استخدام شرکت مهندسی الکا آریا
بروزرسانی تاریخ برگزاری آزمون؛

آگهی استخدام شرکت مهندسی الکا آریا

شرکت مهندسی الکا آریا در نظر دارد به منظور تامین خدمات مورد نیاز خود، در خطوط شبکه ریلی کشور، از بین متقاضیان ذکور و بومی واجد شرایط در مشاغل مندرج در جدول ذیل، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه علمی - تخصصی، ارزیابی روانشناختی و شایستگی شغلی، معاینات طب کار و طی دوره آموزشی مربوطه، تعدادی از واجدین شرایط را انتخاب نماید.
 • 2 اسفند 1401
 • بدون دیدگاه
 • آگهی استخدام شرکت پویانوین سبز
  اعلام نتایج نهایی؛

  آگهی استخدام شرکت پویانوین سبز

  شرکت پویانوین سبز در نظر دارد به منظور تامین خدمات مورد نیاز خود، در خطوط شبکه ریلی کشور، از بین متقاضیان ذکور و بومی واجد شرایط در مشاغل مندرج در جدول ذیل، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه علمی - تخصصی، ارزیابی روانشناختی و شایستگی شغلی، معاینات طب کار و طی دوره آموزشی مربوطه، تعدادی از واجدین شرایط را انتخاب نماید.
 • 9 تیر 1401
 • بدون دیدگاه
 • آگهی استخدام نیرو شرکت مهندسی مهار فن آوران

  آگهی استخدام نیرو شرکت مهندسی مهار فن آوران

  شرکت مهندسی مهار فن آوران درنظر دارد به منظور تامین خدمات مورد نیاز خود در خطوط جدید التاسیس شبکه ریلی کشور (در محدوده منطقه راه آهن شمال۲ )، از بین متقاضیان واجد شرایط درمشاغل مندرج در جدول ذیل، از بین داوطلبان بومی و از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و معاینات طب کار، تعدادی را انتخاب نماید.
 • 31 فروردین 1398
 • بدون دیدگاه
 • هیچ امری نباید مانع از استاندارد بودن خدمات راه آهن باشد

  هیچ امری نباید مانع از استاندارد بودن خدمات راه آهن باشد

  مدیرعامل راه آهن تدوین استانداردها را از جمله تکالیف تعیین شده راه آهن در قانون حق دسترسی عنوان کرد و گفت: هیچ امری نباید مانع از کیفیت و استاندارد بودن خدمات راه آهن باشد .
 • 10 اسفند 1397
 • بدون دیدگاه