کتاب قوانین ومقررات مشارکت وسرمایه‌گذاری صنعت حمل‌ونقل ریلی
کتاب قوانین ومقررات مشارکت وسرمایه‌گذاری صنعت حمل‌ونقل ریلی
کتاب مجموعه قوانین و مقررات مشارکت و سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ریلی همان‌طور که از نامش پیداست راهی نزدیک است برای آشنایی سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند به بخش ریلی وارد شوند.
مجموعه قوانین و مقررات مشارکت و سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ریلی
مجموعه قوانین و مقررات مشارکت و سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ریلی

کتاب قوانین ومقررات مشارکت وسرمایه‌گذاری صنعت حمل‌ونقل ریلی همان‌طور که از نامش پیداست راهی نزدیک است برای آشنایی سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند به بخش ریلی وارد شوند.

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مشارکت و سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ریلی همان‌طور که از نامش پیداست راهی نزدیک است برای آشنایی سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند به بخش ریلی وارد شوند.

این کتاب که به چاپ پنجم رسیده است، با همکاری دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد حمل‌ونقل، فرشاد خرازی و هاجر اخوان‌ثالث به نگارش درآمده است.

انتشارات این کتاب روابط‌عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است.

این کتاب دارای سرفصل‌هایی به شرح زیر است:

– مصوبات مجلس شورای اسلامی

– مصوبات هیأت وزیران

– مصوبات هیأت‌مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

تصاویری از کتاب”مجموعه قوانین و مقررات مشارکت و سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ریلی“: