برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/تابستان و پاییز۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/تابستان و پاییز۱۴۰۱
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در تابستان و پاییز 1401 (از تاریخ 1401/04/01 لغایت 1401/7/30) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/تابستان و پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اداره کل راه آهن جنوب در تابستان و پاییز ۱۴۰۱ (از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۷/۳۰) به تفکیک مسیر اعلام میگردد.با پورتال حمل و نقل ریلی همراه باشید.

مسیرهای قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

قطار حومه ای اندیمشک-اهواز
قطار حومه ای اندیمشک-دورود
قطار حومه ای خرمشهر-اهواز
قطار حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر


| بروزرسانی برنامه ها تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ |

📌 به اطلاعیه های قرار داده شده در انتهای این مطلب توجه فرمایید.
✅ برنامه های اندیمشک-اهواز و اندیمشک-دورود در تاریخ ۴ تیرماه بروزرسانی شد

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/تابستان و پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-اهواز/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/تابستان و پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای اندیمشک-دورود/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/تابستان و پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای خرمشهر-اهواز/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/تابستان و پاییز۱۴۰۱

برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/تابستان و پاییز1401
برنامه حرکت قطارهای حومه ای کارون-سربندر-ماهشهر/تابستان و پاییز۱۴۰۱

📌 اطلاعیه های همه ی مسیرهای حرکت قطارهای حومه ای راه آهن جنوب:

اطلاعیه جدیدی صادر نشده است