اینفوگرافی/كاهش سر فاصله حركت قطارهای مترو تهران از مهرماه ۹۶ تا آذر ماه ۹۸
اینفوگرافی/كاهش سر فاصله حركت قطارهای مترو تهران از مهرماه ۹۶ تا آذر ماه ۹۸
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران طی گزارشی کاهش سرفاصله (headway) حرکت قطارهای متروی تهران را دربازه زمانی نیمه دوم سال 96 تا آذر 98 را اعلام کرد. این گزارش را میتوانید بصورت اینفوگرافیک در ادامه پست مشاهده نمایید.

اینفوگرافی/كاهش سر فاصله حركت قطارهای مترو تهران از مهرماه ۹۶ تا آذر ماه ۹۸

كاهش سر فاصله حركت قطارهای مترو تهران از مهرماه 96 تا آذر ماه 98
كاهش سر فاصله حركت قطارهای مترو تهران از مهرماه ۹۶ تا آذر ماه ۹۸

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداری متروی تهران اعلام كرد:

با توجه به نقش حمل و نقل عمومي در كاهش بار ترافيك كلان شهر تهران، متروي تهران نيز مانند ساير سامانه هاي حمل و نقل عمومي از هر طرحي كه موجب ترغيب بيشتر شهروندان به استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي به عنوان جايگزين خودروي شخصي شود، استقبال مي كند و ما سعي كرده ايم در شركت بهره برداري متروي تهران و حومه به رغم تمام كمبودها با استفاده از حداكثر توان كاهش سرفاصله حركت قطارهاي مترو را در اولويت كاري خود قرار داده و همچنين تمام تلاش خود را به منظور كاهش تاخير در حركت قطارها در خطوط هفت گانه كرده ايم.

كاهش سر فاصله حركت قطارهای مترو تهران از مهرماه 96 تا آذر ماه 98
كاهش سر فاصله حركت قطارهای مترو تهران از مهرماه ۹۶ تا آذر ماه ۹۸